Kirjaudu


Toimintamme nyt

Tänä päivänä Kalajoen Jäähdyttämö Oy:n konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rehuagria Oy, joka käsittelee ja varastoi turkiseläinrehun raaka-aineita. Rehuagria Oy on luokan II käsittelylaitos. Kalajoen Jäähdyttämö Oy on osakkaana myös Selkämeren Jää Oy:ssä, jonka päätoiminen toimenkuva on rehusilakan osto, kalastus, varastointi ja myynti rehusekoittamoille.


Yrityksen tuotanto ja hallinto työllistää vuositasolla yhteensä 16 vakinaista henkilöä. Työllistämme täysipäiväisesti myös kolme rehunkuljetusyritystä, joiden työntekijämäärä on 8 henkilöä.  Lisäksi toimintamme työllistää välillisesti useita kuorma-autoyrittäjiä, kalastajia ja eri ammattiryhmien alihankkijoita. 
 

Yritystoimintaamme ohjaavat seuraavat arvot:

Asiakasläheisyys 
Olemme päivittäin yhteydessä asiakkaisiimme. Näin pysymme ajan tasalla siitä, mitä tiloilla tapahtuu ja pystymme reagoimaan tuotannossa nopeasti asiakkaiden tarpeisiin ja toimittamaan kulloiseenkin sesonkiin ja tilanteeseen optimoitua rehua. 

Asiakaslähtöinen ja ajantasainen tuotekehitys
Rehuvalion suunnittelu tapahtuu tiiviissä yhteistyössä tarhaajista koostuvan rehutoimikunnan kanssa. Toimikunta määrittelee mm. kasvatussesonkien rehun kulloisetkin energiatarpeet. Rehutoimikunnan kautta saamme jatkuvasti ajantasaista tietoa eläinten voinnista, rehun koostumuksesta ja kulutuksesta.

Etsimme jatkuvasti uusia raaka-ainevaihtoehtoja ja kehitämme rehutuotteitamme vastaamaan alan muuttuvia tarpeita. 

Paikallisuus
Käytämme osto- ja alihankintatoimissa lähialueen yrityksiä ja tuemme näin toiminnallamme lähialueitten työllisyyttä. 

Luotettavuus
Toimimme aina rehellisesti ja avoimesti, niin ostaessa kuin myydessäkin. Molemminpuolinen luottamus on tae parhaaseen lopputulokseen!